Kodra CRM Paketleri

Kodra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümleri ile vakit artık daha nakit. 

CRM Nedir?

Müşteri İlişkileri Yönetimini müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması diyebiliriz. Bu eskiden beri yapılan bir şey ancak artık bilgiye ulaşmak teknoloji aracılığıyla çok daha kolay olmaktadır. O bilgiyi işleyip ona göre ürün geliştirmek mümkün. Günümüzde çok büyük kitlelere yönelik olarak birebir pazarlama ihtiyacı ortaya çıktığı için bunu yapabilecek teknolojiler bulunmaktadır.


CRM, “Doğru mal ya da hizmeti, müşteriye, doğru zamanda ve fiyatla, doğru noktada sunmaktır”. Bu tanımdaki dikkate değer ifade “doğru” kelimesidir. Klasik anlayışta yer alan, en düşük maliyet, en çok müşteri, her iletişim noktası, vb. hususlar yerine “doğru” tabiri kullanılmıştır. 

CRM uygulamaları, firmaların mevcut müşteriler ile sürdürdükleri ilişkiyi geliştirmek, yeni müşteriler kazanmak ve tüm müşterilerin elde tutulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. CRM uygulamaları, çağrı merkezleri gibi günümüzde yaygın olarak oluşturulmaya çalışılan hizmet noktalarında da başarıyla kullanılmaktadır. Internet ile bütün dünyaya, extranet ile iş ortakları ve kuruma özel dağıtım kanallarında, kurum içinde ise intranetlerde 7 gün 24 saat kullanılabilmektedir. Bu sayede verimli organizasyonların kurulması ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.


Kuşkusuz tüm bu gelişmelerin sağladığı küreselleşme özellikle iş dünyasında köklü değişikliklere neden oldu. Ürün odaklı çalışan firmaların neredeyse tamamı, mevcut organizasyonlarını müşteri odaklı yapıya dönüştürmek zorunda kaldı. Bu değişimin kök nedeninin, tamamen kitlesel pazarlamadan bireysel pazarlamaya dönen firmalar olduğu söylemek yanlış olmasa gerek. Üretim maliyetleri belli sınırlara dayanınca, rekabette öne çıkış yolu olarak satış ve pazarlama kanallarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bireye ulaşmak, bahsettiğimiz alternatif kanalların sağlanmasıyla daha kolaylaşmış gibi görünse de, verilen hizmetin kalitesi ve müşterinin kazanılması, benzer şartlarda rekabet eden firmalar için gün geçtikçe daha büyük önem kazanıyor. İşte bilgisayar teknolojisi, bu aşamada rekabet avantajı yaratacak konseptleri iş dünyasına sunuyor.


Kodra CRM çözümleri ile tedarik sürecinden pazarlamaya, pazarlamadan satışa ve satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerinizi en ayrıntılı detaylarına kadar yönetebilir ve takip edebilirsiniz. 


KODRA CRM PAKETLERİNİN SAĞLADIĞI BAZI ÇÖZÜMLER

 • Ürün ve Stok Yönetimi
 • Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Teklif ve Sipariş Yönetimi
 • Sevkiyat Yönetimi
 • Tahsilat ve Ödeme Yönetimi
 • Kampanya Yönetimi
 • Fırsat Yönetimi
 • Ziyaret Planlama
 • Aktivite Yönetimi
 • Ekip Yönetimi
 • Görev Yönetimi
 • Gelir Gider Yönetimi
 • Bildirim Sistemi
 • Dashboard ve Zengin Raporlama